Movie Agenda
 

.: Silat Defence :.

.: Junior Silat :.

.: English Boxing :.

.: Non-Orthodox-Kick :.

.: Workshops :.

.:Personal Training :.

.:Merchandising :.

 

In de volksmond spreekt men van wettige zelfverdediging. Het is een enigszins misleidende term omdat het recht om zich te verdedigen - wat we direct zullen
zien - niet alleen het eigen leven betreft maar ook het leven van derden en zelfs hun eerbaarheid. Daarom houden we het liever bij wettige verdediging.
Men spreekt ook van noodweer.

Van oudsher hanteren alle rechtssystemen de notie wettige verdediging als een rechtvaardigingsgrond die op het natuurrecht is gebaseerd, namelijk wie aangevallen wordt, heeft het recht zich te verdedigen. Een maatschappij heeft geen alternatief.
Waar de mogelijkheid onbestaande is dat het rechtssysteem de slachtoffers van misdrijven beschermt, moet deze in de mogelijkheid gesteld worden zichzelf te beschermen.

.: I.C.O.S.S. :.

.: When & Where :.