Movie Agenda
 

.: Silat Defence :.

.: Junior Silat :.

.: English Boxing :.

.: Non-Orthodox-Kick :.

.: Workshops :.

.:Personal Training :.

.:Merchandising :.

 

 

 

Junior Silat Academy is een gevechtsportschool voor jongeren, waarin door gediplomeerde instructeurs boks - en traptechnieken als ook technieken uit het Penchak Silat ( Indonesische Kung-Fu) worden aangeleerd op een ludieke en speelse wijze.

Junior Silat Academy Ecole de sports de combat pour jeunes ou des techniques de frappes ainsi que des techniques issues du Penchak Silat ( Kung-Fu indonésien) sont enseignées d'une façon ludique et amusante par des instructeurs des boxe diplomés.

Onze club ondertekende de PANATHLON verklaring van Bloso: Verantwoord sporten voor kinderen.(klik hier voor meer info!)


De thema's worden maandelijks kenbaar gemaakt via onze site en worden aangepast aan de behoeften die wij indentificeren tijdens de zaterdagtraining.
Les Thèmes des entraînemnets serant indiqués sur notres site et seront adaptés aux besoins que nous indentifierons lors des entraînements du samedi

 

.: I.C.O.S.S. :.

.: When & Where :.