Movie Agenda
 

.: Silat Defence :.

.: Junior Silat :.

.: English Boxing :.

.: Non-Orthodox-Kick :.

.: Workshops :.

.:Personal Training :.

.:Merchandising :.

 

Het Silat Defence Systeem is een zorgvuldig en doeltreffend verdedigingsysteem dat gedestilleerd is uit het Penchak Silat.

Het Penchak Silat een indonesische gevechtsport die gebruikt werd door de indonesische commando’s en elitetroepen aldaar. Deze gevechtsport staat bekend binnen krijgskunstmiddens als een uiterst realistisch en doeltreffend . Soms wordt het wel eens omschreven als het Indonesische Kunfu.

Het Silat Defence System ofwel SDS werd ontwikkeld naar aanleiding van de steeds groeiende en prangende behoefte naar doeltreffendheid en efficiëntie binnen de gevechtsportwereld.

EVOLUTIE.
Als we de laatste jaren de behoefte en de vraag naar gevechtsporten analyseren, komen we tot de volgende duidelijke vaststellingen:
1. Gevechtsportbeoefenaars zijn opzoek naar efficiënte en doetreffende technieken die hun toelaten zich op een snelle en adequate wijze te verdedigen tegen agressies en aanvallen.
2. De verdedigingstechnieken moeten naast hun efficiëntie tevens eenvoudig aanleerbaar en uitvoerbaar zijn.

Uit een omvraag is tevens gebleken dat er niet alleen bij de burger een behoefte bestaat aan efficiënte en gemakkelijk aanleerbare en uitvoerbare technieken, maar dat deze behoefte tevens wordt geformuleerd door enerzijds een aantal proffesionele organisaties en groeperingen zoals de veiligheidssector en anderzijds door officiële politieinstanties.

GEEN GEVECHTSPORT.
Het Silat Defence Systeem is een evolutief verdedigingssysteem dat een aantal zorgvuldig uitgedokterde principes combineert met een reeks doordachte en doeltreffende verdedigingtechnieken en dit met als hoofddoel een zo groot mogelijke efficiëntie nastreven. Het is dus geen krijgskunst noch gevechtsport.

Rekening houdend met de vraag en de behoeften van onze leden kan het Silat Defence Systeem in drie grote peilers worden onderverdeeld.

.: I.C.O.S.S. :.

.: When & Where :.